analogni signal


analogni signal
• analog signal

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • signal — sìgnāl m <G signála> DEFINICIJA 1. znak koji služi da bi se dojavila poruka ili upozorenje [crvena krpa predstavljat će signal za upozorenje] 2. stvar, znak i sl. koji ukazuje da će se nešto početi događati [dim iz vulkana je signal moguće… …   Hrvatski jezični portal

  • sìgnāl — m 〈G signála〉 1. {{001f}}znak koji služi da bi se dojavila poruka ili upozorenje [crvena krpa predstavljat će ∼ za upozorenje] 2. {{001f}}stvar, znak i sl. koji ukazuje da će se nešto početi događati [dim iz vulkana je ∼ moguće erupcije] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • modulator — modùlātor (modulȃtor) m <N mn i> DEFINICIJA tehn. 1. uređaj kojim se mijenjaju karakteristike vala nosioca u ovisnosti o modulirajućem signalu 2. uređaj koji pretvara digitalni signal u analogni ETIMOLOGIJA vidi modus …   Hrvatski jezični portal